Welkom op de website van Archiefbank Vlaanderen

Schrijf je de geschiedenis van een plaatselijke voetbalclub of stel je een biografie op van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven, foto's of andere informatie uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je bijkomende gegevens op voor je stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch artikel? Of tracht je historische informatie op te diepen voor het jubileum van jouw vereniging? Vind wat je zoekt in onze onlinedatabank.

Zoeken in archieven

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox.

Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe.

Bezit je zelf een privaat archief? Beheer je de archieven van een lokale vereniging of kring? Wens je dit erfgoed met geïnteresseerden te delen? Signaleer en registreer een archief via het aanmeldingsformulier.

Logo Met steun van de Vlaamse Gemeenschap


Oproep: Sportfilmpjes gezocht!

momentopname_2_30-09-2014_10-39Klein formaat.jpg

Interessant filmmateriaal over het dagelijks leven op 8mm- of super8-film dreigt verloren te gaan. Daarom startte Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei een digitaliseringsproject op. Er wordt oud filmmateriaal ingezameld en gedigitaliseerd.

Op dit moment wordt er gezocht naar oude filmpjes waarop sportactiviteiten in de regio Pajottenland en Zennevallei te zien zijn. Dit kan heel divers zijn: een voetbalwedstrijd, schuttersgilden aan het werk, op de bollenbaan,.. kortom alles wat met sport in de regio te maken heeft.

In het spoor van trams en bussen: de documentaire verzameling van het Vlaams Tram- en Autobusmuseum

In 1945 werden steden en dorpen in België verbonden door zo’n 4769 km buurtspoorwegen. De buurtspoorwegen werden aangelegd als aanvulling op het ‘grote spoornet’ van de NMBS. Een eerste wet op de tramwegen (9 juli 1875) rekende op privaat kapitaal voor het inrichten van buurtspoorlijnen. In de steden betekende deze wet de start van de stadsvervoersmaatschappijen. Op het platteland, waar het rendement van de aangelegde lijnen niet verzekerd was, kende de wet weinig tot geen succes.

Waar Vlaanderen leerde zwemmen: Koninklijke Antwerpsche Zwemclub - Scaldis

In 1891 werden de eerste zwemwedstrijden gehouden in Antwerpen. Aan de Brederostraat op het Zuid beschikte men over een stedelijk openluchtbad. Twee jaar later werd de kiem gelegd van Antwerpsche Zwemclub (AZC). Enkele trouwe bezoekers van het Zuid stichtten het Komiteit voor Koersen en Feesten. Na een groots zwemfeest, werd op 29 juli 1895 de officiële stichtingsvergadering gehouden. Aanleiding tot stichting was dat de sterzwemmers voor een officiële wedstrijd niet konden inschrijven bij de “Cercle de Natation de Bruxelles”, omdat zij niet tot een erkende club behoorden.

Inhoud syndiceren