Welkom op de website van Archiefbank Vlaanderen

Schrijf je de geschiedenis van een plaatselijke voetbalclub of stel je een biografie op van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven, foto's of andere informatie uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je bijkomende gegevens op voor je stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch artikel? Of tracht je historische informatie op te diepen voor het jubileum van jouw vereniging? Vind wat je zoekt in onze onlinedatabank.

Zoeken in archieven

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox.

Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe.

Bezit je zelf een privaat archief? Beheer je de archieven van een lokale vereniging of kring? Wens je dit erfgoed met geïnteresseerden te delen? Signaleer en registreer een archief via het aanmeldingsformulier.

Logo Met steun van de Vlaamse Gemeenschap


Maak je archief bekend via Archieven Portaal Europa (APE)

In januari 2009 startten 12 Europese nationale archieven, waaronder het Rijksarchief in België, het APEnet-project om samen het 'Archives Portal Europe' (APE) op poten te zetten. APEnet werd vanaf maart 2012 opgevolgd door het APEx-project (Archives Portal Europe network of eXcellence). Vanaf oktober 2015 neemt een nieuwe stichting (APEF) de resultaten van deze 2 projecten over. APEF zal garant staan voor de verdere ondersteuning en ontwikkeling van het Archieven Portaal Europa (APE) en zal fungeren als toeleverancier voor Europeana.

Vorming leren archiveren: verenigingsarchief zoekt archivaris

vorming_lerenarchiveren

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

Inhoud syndiceren