Welkom op de website van Archiefbank Vlaanderen

Schrijf je de geschiedenis van een plaatselijke voetbalclub of stel je een biografie op van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven, foto's of andere informatie uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je bijkomende gegevens op voor je stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch artikel? Of tracht je historische informatie op te diepen voor het jubileum van jouw vereniging? Vind wat je zoekt in onze onlinedatabank.

Zoeken in archieven

Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Die gegevens worden ondergebracht in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar via de zoekbox.
Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe.
Bezit je zelf een privaat archief? Beheer je de archieven van een lokale vereniging of kring? Wens je dit erfgoed met geïnteresseerden te delen? Signaleer en registreer een archief via het aanmeldingsformulier.

Logo Met steun van de Vlaamse Gemeenschap


Verenigingsarchief. Gezocht en gevonden

Verenigingsarchief

Vlaanderen is trots op een rijk verenigingsleven en de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten. Terecht, wat ons betreft! Elk van deze verenigingen heeft een eigen karakter met activiteiten die nauwelijks meer uiteen kunnen lopen.

Maar hoe zit het met de geschiedenis van deze verenigingen? Welke verenigingen zijn verdwenen en wat waren hun activiteiten? Zijn er nog sporen van hun werking terug te vinden? Misschien zijn er nog archieven van de vereniging bewaard. Maar waar dan?

Filmpje over Brugs sporterfgoed

Op maandag 12 december verzamelden de Brugse sportverenigingen zich naar aanleiding van de jaarvergadering van de Sportraad. In een kort filmpje werd het verhaal van de zorg voor Brugse sportarchieven toegelicht aan de hand van getuigenissen van sport-erfgoedverantwoordelijken Gaby Verhelst (Koninklijke Brugse Zwemkring) en Boudewijn Van Vlaenderen (Zaalvoetbalvereniging Cercle Brugge). Dieter Viaene van de Dudzeelse Trappers bracht het verhaal van zijn archiefwerk bij de Trappers.

New Reform Archief: een schat voor kunsthistorisch onderzoek

Het New Reform Archief geniet erkenning als “archiefbank van de kunsten”. Meer dan 2500 dossiers van kunstenaars en instellingen zijn erin opgenomen die dezelfde doelstellingen nastreven als New Reform. Duizenden documenten (briefwisseling, affiches, folders, films, foto's, enz.), catalogi en boeken over avant-gardekunst vanaf 1968 zijn er terug te vinden. Sommige stukken bestaan slechts in beperkte oplagen. De meeste documenten zijn afkomstig uit Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Het archief bevat echter ook, zij het in mindere mate, documenten van kunstenaars of kunstencentra uit Australië en Azië. Ook de Belgische avant-garde is sterk aanwezig. De dossiers zijn thematisch geordend.

Inhoud syndiceren